معرفی وبلاگ
صفحه ها
دسته
پایگاه های مهم
سخن روز
دوستان وبلاگی
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 250125
تعداد نوشته ها : 151
تعداد نظرات : 62
Rss
طراح قالب
GraphistThem272

تولید الکتریسیته

هدف اصلی جمهوری اسلامی ایران درتوسعه هسته‌ای، تولید برق هسته‌ای می باشد. جمهوری اسلامی ایران، باید بر اساس رشدمؤلفه های اقتصادی کشور و مصوبه مجلس شورای اسلامی، 000/20 مگاوات برق هسته‌ای رابه عنوان برنامه اصلی توسعه نیروگاه های هسته‌ای کشور به اجراء گذارد.

 جمهوری اسلامی ایران، با جمعیتی حدود68 میلیون نفر (مطابق آمار سال 1384)، دارای 1/1289 میلیون بشکه نفت خام عرضهانرژی اولیه در سال 1384 بوده است. عرضه انرژی اولیه کشور از سال 1346 تا سال 1384به طور متوسط سالانه 8 درصد رشد داشته و کل مصرف انرژی از4/53 میلیون بشکه نفت خامدر سال 1346، با متوسط رشد سالانه 2/8 درصد به 9/942 میلیون بشکه نفت خام تا سال 1384افزایش یافته‌ است. در همین دوره نیز میزان تولید برق از 4133 میلیون کیلووات ساعتدر سال 1346، به 9/178088 میلیون کیلووات ساعت در سال 1384 ارتقاء یافته است. لذا،متوسط رشد سالانه تولید برق در طی سال‌های مذکور 53/10 درصد می‌باشد. طی سال‌های 1346تا 1384 نیز نیروگاه‌های کشور جهت تولید برق مصرفی مورد نیاز، مصرف خود را از 3/3میلیون بشکه معادل نفت خام به 279 میلیون بشکه معادل نفت خام افزایش داده‌اند. مجموعذخایر قابل استحصال نفت خام و میعانات گازی کشور در پایان سال 1384، 99/136میلیارد بشکه بوده است که نسبت به سال قبل از آن،‌ به میزان 500 میلیون بشکه ومعادل 36/. درصد کاهش نشان می دهد. تاریخ اتمام این ذخایر در صورت کشف نشدن ذخایرجدید و برداشت سالانه معادل سال 1384 برای نفت خام و میعانات گازی،‌ حدود 48 سالبرآورد شده است. 

با توجه به داده های فوق، در صورتیکه اقدامات جدی برای ایجاد تنوع در ترکیب سوخت نیروگاه های کشور اتخاذ نشود وهمچنان قسمت اعظم پایه سوختی نیروگاه هایی که در آینده احداث خواهند شد بر اساسگاز و نفت کوره و گازوئیل (سوخت های فسیلی) استوار گردد،‌ در سال های نه چندان دورصنعت برق کشور با بحران تامین سوخت این نیروگاه ها مواجه خواهد گردید. از اینرو،تصمیم و عزم ایران مبنی بر ایجاد تنوع در نیروگاه‌‌های اتمی و توجه به توانمندی‌هایداخلی از نظر طراحی و احداث نیروگاه‌هایی است که دانش آنها در داخل کشور به وجودآمده است.

 تولید سوخت هسته‌ای

برنامه کلان دیگر در توسعه هسته‌ایایران، تولید سوخت هسته‌ای است. تصمیم به ساخت انواع نیروگاه‌های اتمی که تماماتحت نظارت آژانس انجام خواهد شد، جمهوری اسلامی ایران را ملزم می‌سازد که در زمینهتولید انواع سوخت هسته‌ای فعالیت نماید.15 حجم سوخت هسته‌ای مورد نیاز این نیروگاه ها نیز ایران را ملزم به برنامه ریزی بلندمدت برای تأمین آن از منابع داخلی وبیرونی می کند. برخوردهای تبعیض آمیز با ج.ا.ایران و اعمال استانداردهای دوگانه وهمچنین دلایل زیر، ایران را مصمم و ملزم به پیگیری سیاست چرخه سوخت بومی کرده است.

 آمریکا در قبل از انقلاب اسلامی،قراردادی برای تحویل سوخت رآکتور اتمی تهران داشت که پس از انقلاب، مانع از حملسوخت آماده به ایران شد.

ایران، 60 تن UF6 در اروپا دارد که هنوز به ما تحویل نشده است. سوخت اولیه نیروگاهبوشهر نیز که توسط ایران از زیمنس خریداری شده بود، 25 سال توقیف شد و حاضر بهتحویل آن به ایران نشدند و سرانجام نیز مجوز صادرات آن به ایران لغو شد.

ج.ا.ایران، 10% سهام کارخانه غنیسازی اورودیف را دارد. اما، حتی یک گرماورانیوم نیز به ایران داده نشده است کهحداقل برای تولید رادیو ایزوتوپ ها با کاربرد پزشکی، مورد نیاز فوری کشور بود.

در دهه 1980،‌کمیته ای تحت عنوان تضمین تامیننیازهای هسته‌ای توسط آژانس برای رفع نگرانی کشورهایی که نیروگاه دارند ولی بهتولید سوخت نمی پردازند، ایجاد شد. 7 سال مذاکره این کمیته، نتیجه ای به بارنیاورد. لذا، هیچ سند بین المللی الزام آور حقوقی برای تضمین تأمین سوخت هسته‌اینیز وجود ندارد

سه شنبه دوازدهم 3 1388
X