معرفی وبلاگ
صفحه ها
دسته
پایگاه های مهم
سخن روز
دوستان وبلاگی
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 258136
تعداد نوشته ها : 151
تعداد نظرات : 62
Rss
طراح قالب
GraphistThem272

پیوند آمریکا و حکومت عربستان سعودى سالها متاثر از معادله« نفت و امنیت »بود. این کشور به عنوان ستون مالى استراتژى دو ستونى نیکسون در کنار ستون هاى نظامى(رژیم پهلوى)ایفاى نقش مى کرد. با اضمحلال رژیم فاسد پهلوى و طلیعه انقلاب اسلامى و نظام برخاسته از آن اهمیت عربستان در معادلات جدید آمریکا افزایش یافت. از سوى دیگر، جامعه عربستان به ویژه در بخش هایى از مردم مسلمان این کشور و به صورت خاص شیعیان متاثر از آموزه هاى انقلاب اسلامى شرایط جدیدى را به نمایش گذاشتند. جامعه عربستان یک جامعه سنتى است و از تبعیض شدید طبقانى رنج مى برد.
طبقه مرفه و اشرافى (وابستگان حکومتى) نقشهاى اصلى و کلیدى را در سیاست، تجارت و صنعت عربستان به عهده دارند و جزو طبقه ممتازمحسوب مى شوند و از طرفى مردم محروم، زحمتکش، بى سواد و... در این کشور وجود دارند که هیچ گونه نقشى در سیستم حکومتى ندارند و به تبع آن مشارکت سیاسى نیز از ناحیه آنها صورت نمى گیرد. مشکلات ناشى از تبعیض طبقاتى زمانى اهمیت پیدا مى کند که به واقعیت هایى چون: وجود ذخایر عظیم نفتى در بخش هایى از عربستان که شیعیان در آن سکونت دارند و آنها به دلیل سیاست هاى تبعیض آمیز مذهبى در شرایط اجتماعى -اقتصادى نامناسبى قرار دارندبا وجود این که بخش اعظم کارهاى اجرایى نفت را که سرنوشت حکومت سعودى را رقم مى زند در اختیار شیعیان است  و حضور بیش از ٤ میلیون نیروى کار غیرعربستانى دراین کشور توجه شود. بر این اساس تبعیض بسیار وسیع و یا شدت مذهبى وتبعیض اقتصادى معیشتى متاثر از سیاست ها، رویکردها و برنامه هاى حکومت قبیله اى مبتنى بر وهابیت زمینه هاى ویژه ای را در مورد چگونگى روابط و تعامل دولتمردان و توده هاى  مردمى در عربستان به وجود آورد.
 در عربستان  سعودى فعالیت احزاب، دستجات و گروههاى سیاسى ممنوع بوده و هر گونه انتقاد از سازمان دولتى و دولتمردان جرم تلقى مى شود و براساس قانون امنیت ملى که در ١٩٦٥ صادر شده است مجازات هاى سنگینى براى کسانى که با سیاست هاى رسمى حکومت مخالفت نمایند در نظر گرفته شده است. بنابراین، ایجاد تشکل ها و گروههاى سیاسى عموما به صورت مخفى و پنهانى  یا در تبعید سازمان یافته اند. این سازمان ها وجنبش ها در عربستان در بعد اعتقادى به گروه ها و جنبش هاى سلفى، گروه ها و جنبش هاى چپ گرا، جنبش ها و جریانات  روشنفکر و همچنین گروه ها و جنبش هاى شیعى تقسیم مى شوند که این گروه ها برنامه هاى مختلفى را در سطوح مختلف از فعالیت فرهنگى -تبلیغاتى گرفته تا اقدامات مسلحانه را در دستور کار خود قرار داده اند. هر چند سازمان ها و جنبش هاى مختلف در عربستان در دو دهه قبل از پیروزى انقلاب اسلامى در این کشور فعالیت هاى خود را شروع نموده بودند، اما با پیروزى انقلاب اسلامى از یکسو حکومت سعودى براى کاستن از اثرات انقلاب
اسلامى بر جامعه عربستان دست به اقدامات پر هزینه اى زد و از دیگر سو بخش هایى از مردم عربستان به دلیل بى عدالتى هاى اعمال شده بر آنها توسط حکومت و تحت تاثیر آموزه هاى انسانى — اسلامى انقلاب اسلامى براى احقاق حقوق خود با شیوه های مختلف نارضایتى خود را نسبت به وضع اعادلانه و تبعیض آمیز اعلام نمودند.
 
منبع:   روزنامه صبح صادق دوشنبه 9 دی 1387 شماره 382
 دکتر عباسعلى فرزندى اردکانى

X